Пон - Пет: 9:00 - 18:00 098 884 4649 Стара Загора, ул. Хан Аспарух (вход от Казанлък) AutoX във Facebook

Двигател и горивна система

Бензинови двигатели

Николаус Ото е самоук немски инженер и изобретател на автомобилния четиритактов двигател, наричан на негово име отомотор.

Ако надникнете под капака на съвременен автмобил, най-вероятно ще видите бензиновия двигател на немския инженер. Той се състои от няколко цилиндъра, а във всеки от тях се движи бутало. Буталата са свързани с общ колянов вал, преобразуващ възвратно-постъпателно им движение във въртеливо. След всеки четири такта на буталото термодинамичните процеси в двигателя се повтарят - затова двигателят на Ото е наречен четиритактов. Бензиновите двигатели с вътрешно горене са компактни, имат малка маса на единица мощност и сравнително висок КПД (до 35%). За съжаление те работят със скъпо гориво и са технически сложни за експлоатация, мощността им не е голяма, а изхвърлените газове замърсяват атмосферата.

Дизелов двигател

Дизеловият двигател е бутален двигател с вътрешно горене, работещ с дизелово гориво. Рудолф Дизел е разработил и патентовал този нов вид топлинна машина в края на XIX век.

Запалването на гориво-въздушната смес става не чрез подаване на електрическа искра в определен момент, както при бензиновия двигател, а чрез сгъстяване на постъпилия в цилиндъра атмосферен въздух и впръскване на гориво в определен момент преди буталото да достигне горна мъртва точка (ГМТ). Като следствие от сгъстяването налягането се увеличава до 30-55 атмосфери, температурата на въздуха се повишава от 700К до 900К, което осигурява условия за самовъзпламеняването на горивото. За осигуряване горивния режим на работа на двигателя, степента на сгъстяване при дизеловите двигатели е по-висока от тази на бензиновите и е границите 15-19 за директно впръскване, 18-24 за вихрокамерно смесообразуване и 20-25 за двигатели с предкамера.

Електрически двигател

Електрическите двигатели работят с батерията в колата, която е свързана с мотора. Електрическата енергия се подава към статора чрез акумулатора на автомобила. Намотките в статора (направени от проводящата жица) са разположени от противоположните страни на сърцевината му и действат като магнити. Следователно, когато електрическата енергия от автомобилната батерия се подава към двигателя, бобините създават въртящи се магнитни полета, които издърпват проводящите пръти от външната страна на ротора заедно с него. Въртящият се ротор е това, което създава механичната енергия, необходима за завъртане на предавките на колата, която от своя страна върти гумите. В стандартният автомобил, т.е. неелектрически, има както двигател, така и алтернатор. Батерията захранва двигателя, който захранва предавките и колелата. Въртенето на колелата е това, което в последствие захранва алтернатора в колата и алтернаторът презарежда батерията. Ето защо Ви се казва да карате колата си за известно време след спад: батерията трябва да се зареди, за да функционира правилно. В електромобила няма алтернатор.

Хибриден автомобил.

Хибридните превозни средства се задвижват от двигател с вътрешно горене и електромотор, който използва енергия, съхранявана в батерии. Хибридното електрическо превозно средство не може да бъде включено за зареждане на батерията. Вместо това батерията се зарежда чрез регенеративно спиране от двигателя с вътрешно горене. Допълнителната мощност, осигурена от електродвигателя, може потенциално да позволи по-малък двигател. Батерията може също така да захранва спомагателните товари и да намалява празен ход на двигателя при спиране. Заедно тези характеристики водят до по-добра икономия на гориво, без да се жертват производителността.

Горивна система

Горивна система на двигателя е друго име на системата за захранване с гориво, която е предназначена да захранва двигателя на автомобила с гориво. Горивната система включва горивен резервоар, горивна помпа, горивен филтър, система за впръскване, които са свързани последователно с горивните линии. Горивната система на бензиновия и дизеловия двигател има подобно устройство. Основни разлики имат в системата за инжектиране.

Резервоарът за гориво е предназначен да съхранява запасите от гориво, необходими за работата на двигателя. Резервоарът за гориво в пътнически автомобил обикновено се намира отзад на дъното на каросерията. Обемът на резервоара осигурява средно 500 километра от даден автомобил. Той е изолиран от атмосферата и се вентилира чрез система за улавяне на бензиновите пари.


Работа на горивна система на двигателя

Когато се включи запалването, горивната помпа изпомпва гориво в системата, след това горивото влиза в инжекционната система, където се извършва атомизацията и образуването на сместа гориво-въздух. При някои автомобили работното налягане в горивната система се създава, когато вратата на водача е отворена и горивната помпа е включена.

Бензиновият двигател FSI (гориво стратифицирано инжектиране) е най-съвременният двигател с вътрешно горене с директно впръскване на гориво. Двигателят FSI е инсталиран за първи път на автомобили Volkswagen през 2000 година. Конструкцията на горивната система на двигателя FSI има две вериги – ниско и високо налягане. Схемата за ниско налягане комбинира резервоара за гориво, горивната помпа, горивния филтър и сензора за ниско налягане. Във FSI основният елемент на веригата за ниско налягане е горивната помпа, която служи за подаване на гориво към веригата за ниско налягане.

Запалителната свещ

Запалителната свещ е консуматив, който при неизправност или неправилен избор може да доведе до сериозен ремонт на двигателя. Ако обаче водачът забрави за това, тогава свещта ще напомни за себе си: ще срещате трудности при стартиране, нестабилна работа на двигателя, спад на мощността, увеличен разход на гориво. Естествено, причината за всички тези неприятности може да не са свещите, но въпреки това на първо място е необходимо да ги проверите. Когато двигателят работи, свещта се загрява. При ниски натоварвания, за да се избегне образуването на сажди, свещта трябва да се нагрява до температура най-малко 400-500 ° C. Това гарантира нейното самопочистване. При големи натоварвания нагряването не трябва да надвишава 1000 ° C. В противен случай в цилиндъра може да последва запалване. 

Запалителната свещ е консуматив, който при неизправност или неправилен избор може да доведе до сериозен ремонт на двигателя. Ако обаче водачът забрави за това, тогава свещта ще напомни за себе си: ще срещате трудности при стартиране, нестабилна работа на двигателя, спад на мощността, увеличен разход на гориво. Естествено, причината за всички тези неприятности може да не са свещите, но въпреки това на първо място е необходимо да ги проверите. Когато двигателят работи, свещта се загрява. При ниски натоварвания, за да се избегне образуването на сажди, свещта трябва да се нагрява до температура най-малко 400-500 ° C. Това гарантира нейното самопочистване. При големи натоварвания нагряването не трябва да надвишава 1000 ° C. В противен случай в цилиндъра може да последва запалване. 

Посетете Автоцентър AutoX, нашите професионалисти ще помогнат за отстраняването на проблеми по двигателя, горивната система и др.

Очакваме Ви всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 часа

Понеделник до Петък: от 9:00 до 18:00

Телефон за контакт - 098 884 4649

Стара Загора, ул. Хан Аспарух (вход от Казанлък)